MONITORING PŁATNOŚCI

Istotą usługi monitoringu płatności jest nadzorowanie należności już od momentu wystawienia faktury poprzez kontakt z kontrahentem/dłużnikiem zanim jeszcze należność stanie się długiem. Wykonujemy monitoring na różne sposoby posługując się posiadanymi narzędziami, głównie poprzez e-mail, telefon, bądź sms. Zasadniczo pierwszy kontakt jest po prostu przypomnieniem kontrahentowi o tym, że w najbliższym czasie czeka go zapłata należności. Terminy monitoringu ustalane są indywidualnie z naszymi klientami, dostosowane do ich potrzeb.
Prowadzimy monitorin połączony z windykacją należności lub też samą usługę monitoringu.