PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Umieszczenie pieczęci prewencyjnej na fakturze (lub innym dokumencie, w wyniku którego powstaje zobowiązanie) wpływa motywująco na kontrahenta, jest dla niego komunikatem o tym, że dbamy o finanse i pilnujemy ich płynności już od dnia wystawienia dokumentu. Tak więc używanie pieczęci prewencyjnej znacznie przyczynia się do ograniczenia liczby przeterminowanych zobowiązań i dzięki temu prowadzi do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Oferujemy pieczęć standardową lub pieczęć online, którą można umieścić na dokumencie jeszcze przed wydrukiem. Jest to bardzo często spotykana forma prewencji w powstawaniu zadłużeń o sporej skuteczności przy niewielkim nakładzie finansowym.