WINDYKACJA POLUBOWNA

Windykacja polubowna jest najbardziej pożądanym procesem przez klientów, zazwyczaj wszyscy dążą do pozasądowego rozstrzygnięcia sprawy, co pozwala uniknąć długich i kosztownych procesów sądowych. Dlatego na tym etapie dajemy z siebie wszystko, by doprowadzić do polubownej zapłaty długu przez dłużnika. Nasze doświadczenie pozwala na sprawne posługiwanie się odpowiednimi do tego narzędziami, co przekłada się na liczne sukcesy. Potrafimy i lubimy rozmawiać z ludźmi, dlatego negocjacje z dłużnikiem są naszą mocną stroną.
Nasze elastyczne podejście do dłużnika często pozwala na znalezienie rozwiązania dla niego samego, nie unikamy tu kompromisów, egzakwujemy ale też słuchamy drugiej strony, nie zamykamy się na problemy dłużnika, często podsuwane przez nas rozwiązania stają się dla niego ratunkiem z błędnego koła zadłużeń.
W tym celu:
poszukujemy wszelkich kontaktów z dłużnikiem;
monitujemy dłużnika za pomocą dostępnych form kontaktu tak często jak
jest to konieczne;
negocjujemy kiedy tylko jest do tego okazja, rozmawiamy telefonicznie
lub spotykamy się wspólnie;
ponaglamy pisemnie lub mailowo;
wzywamy do zapłaty, kiedy tego wymaga sytuacja wzywamy pisemnie do
zapłaty;
Warto wcześniej wspomóc procesy windykacji polubownej pieczęcią prewencyjną, która już od chwili wystawienia faktury i zaopatrzenia w pieczęć jest swoistym komunikatem dla naszych kontrahentów, że pilnują swoich wierzytelności z pomocą ANUBIS WINDYKACJA.